Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2.024.407
Tổng số Thành viên: 51
Số người đang xem:  20

Tiền kiếp của Mahà Moggallàna.

Đăng ngày: 04/05/2014 01:18
.

Về sự nhớ lại tiền kiếp, Ðại đức Mahà Moggallàna chỉ tự thuật có một lần. Ðó là đoạn số 50 thuộc Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikàya), soạn giả xin phép dùng bản văn ấy như nguồn tài liêu chính cho chương này.

Nhưng trong Jàtaka (Túc Sinh truyện), tức những truyện nói về tiên thần đức Phật Thích Ca và Mahà Moggallàna đã gặp nhau trong nhiều kiếp. Ít nhất là có 31 lần tiền thân đức Phật và tiền thân Mahà Moggallàna (Đại Mục Kiền Liên) phải gặp nhau, là một điều tự nhiên. Ðối với thời gian vô lượng kiếp, con số 31lần gặp nhau ghi trong kinh quả thật quá ít, quá nhỏ, so với cái chuỗi luân hồi "bất tận", mà cả hai vị đã trải qua. Tuy nhiên , như thế cũng đủ để cho chúng ta có một cái nhìn tổng quát, về tiền kiếp của vị Sa Môn Đại Mục Kiền Liên này.

Dĩ nhiên ở đây soạn giả không thể kể ra hết 31 kiếp, một cách chi tiết, với đầy đủ những nét đẹp, những phẩm cách xứng đáng của một trong hai Ðại Đệ Tử Phật. Nhưng những gì mà soạn giả cố gắng ghi lại trong cuốn sách nhỏ bé này, chính là những nét quan trọng, để cho các hàng Phật tử có thể tìm hiểu tiểu sử và nhân cách của Ðại đức Mahà Moggallàna.

Ðiểm thứ nhất, chúng ta tìm thấy trong Jàkata (Túc Sinh Truyện) "mối liên hệ mật thiết" giữa Bồ Tát (tiền thân đức Phật) với Mahà Moggallàna. Nhiều kiếp Sàrìputta (Xá Lợi Phất) và Mahà Moggallàna (Đại Mục Kiền Liên) đã sinh làm anh em của đức Bồ Tát. (Như ghi trong các Kinh Jàtaka số 488, 509. 542, và 543).

Rồi ở những kiếp khác, tiền thân họ lại sinh làm bạn của Bồ Tát (Jàtaka số 326). Hay khi đức Bồ Tát sinh làm vua, thì họ sinh làm hai trung thần (Jàtaka 401). Thỉnh thoảng, họ cũng sinh làm Ðạo sĩ, môn đồ của đức Bồ tát (Jàtaka số 423, và 522). Ngoài ra, họ còn sinh làm thầy của đức Bồ Tát nữa (Jàtaka 539). Ðặt biệt, những Túc Sinh Truyện kể lại đức Bồ Tát làm vua, Sàrìputta làm Thái tử, còn Mahà Moggallàna thì làm quan chỉ huy Ngự Lâm Quân (Jàtaka 525). Hoặc đức Bồ Tát tái sinh làm trời Ðế Thích (Sakka) thì Sàrìputta và Mahà Moggallàna sinh làm "Tiên trưởng" cai quản hai cung Nhật Nguyệt (Jàtaka số 450).

Ðiểm thứ hai đáng cho ta chú ý, là sự chênh lệch giữa Mahà Moggallàna với Sàrìputta, trong một số tiền kiếp sinh làm cầm thú. Ðọc kỹ Túc Sinh truyện (Jàkata) chúng ta sẽ nhận thấy rằng, mặc dù cả hai vị Ðại Tông Đồ này thường đồng hành trong cái vòng sinh tử luân hồi. Những khi tái sinh từ cõi người trở lên, thì họ có địa vị tương đương nhau. Còn khi luân hồi làm thú vật, thì họ lại ở tình trạng hoàn toàn chênh lệch. Ðặc biệt là Sàrìputta luôn luôn sinh làm những thú vật tiến hóa hơn.

Chẳng hạn như trong Jàkata số 73, Sàrìputta sinh ra làm rắn, thì Mahà Moggallàna làm chuột. Trong Jàkata số 206, 486, Sàrìputta sinh làm chim, thì Mahà Moggallàna sinh làm rùa. Trong Jàkata 272, 361và 438, Sàrìputta sinh làm sư tử, thì Mahà Moggallàna sinh làm cọp. Trong Jàkata số 37, Sàrìputta sinh làm khỉ, thì Mahà Moggallàna sinh làm voi. Trong Jàkata số 315 Sàrìputta sinh làm rắn, thì Mahà Moggallàna sinh làm chó sói. Trong Jàkata số 490, Sàrìputta sinh làm người, thì Mahà Moggallàna sinh làm thú.

Duy nhất chỉ trong bốn Jàkata (Túc Sinh truyện) số 160, 187, 215 và 476 là cả hai sinh làm chim thiên nga như nhau.

Rồi lúc sinh làm người, địa vị của Sàrìputta thường cũng cao hơn địa vị Mahà Moggallàna (Đại Mục Kiền Liên). Hoặc vào nghề nghiệp, Sàrìputta vẫn tương đối đỡ cực hơn Mahà Moggallàna phần nào, như trong Jàkata số 525, Sàrìputta sinh làm Hoàng tử thì Mahà Moggallàna sinh làm quan Ðại thần. Trong Jàkata số 544, Sàrìputta sinh làm quan Ðại thần thì Mahà Moggallàna sinh làm người hầu cận. Trong Jàkata số 151, Sàrìputta sinh làm người xa phu cho Hoàng gia (tiền thân Đức Bồ Tát), thì Mahà Moggallàna sinh làm xa phu cho hoàng thân (tiền kiếp Ananda).

Riêng lần nọ Mahà Moggallàna sinh làm Nguyệt Thần, thì Sàrìputta sinh làm Ðạo Sĩ tên Nàradà. (Jàkata số 535), và một lần khác Sàrìputta sinh làm Nguyệt Thần thì Mahà Moggallàna sinh làm một vị tiên cao hơn, cai quản Nhật Cung (Jàkata số 450). Ðây là hai trường hợp Mahà Moggallàna tái sinh vào địa vị cao hơn Sàrìputta.

Nói tóm lại, khi tái sinh kể từ người trở lên, thì hai nhân vật này có địa vị tương đương nhau.

Túc Sinh Truyện cũng có ghi một lần duy nhất Sàrìputta và Mahà Moggallàna bỗng tái sinh làm hai đối thủ. Ðó là Jàkata số 545 thuật lại rằng Sàrìputta sinh làm Long Vương (Nàga), thì Mahà Moggallàna sinh làm vua chim đại bàng (Ðại Bàng Ðiểu Vương) tên Supanna. Giống chim này rất to, chỉ ăn thịt rồng rắn.

Trường hợp Túc Sinh Truyện (Jàkata) chỉ nói đến một mình Mahà Moggallàna, mà không có sự góp mặt của Sàrìputta rất hiếm. Chỉ có hai lần:

-Lần thứ nhất, Mahà Moggallàna sinh lên cõi trời, thay thế Thiên Vương Đế Thích (Sakka). Theo Majjhima Nikàya (Trung Bộ Kinh) đoạn 37 thuật lại: "Khi ấy vị chúa tể cõi trời (Tiền thân Mahà Moggallàna) đã khiển trách một Thiên Vương tiền nhiệm, không giữ đúng phẩm hạnh, rồi với tư cách là vua trời Sakka (tiền thân Mahà Moggallàna), đã hiện xuống trần gian để cảnh tỉnh một "người bạn bần tiện" (?) nên quay về với đạo đức, và tạo dịp cho người bạn ấy được tái sinh lên những cõi cao hơn (Jakàta số 78).

Nhưng trong một kiếp khác, tiền thân Sàrìputta và tiền thân Mahà Moggallàna cùng sinh lên làm người. Cả hai là những thương gia tham lam, đã đem tiền của chôn sâu dưới đất. Sau khi chết, một người sinh làm rắn, người kia sinh làm chuột, đào hang ở cạnh chỗ ngày xưa mình chôn giấu tiền bạc (theo Jàkata số 73).

-Lần thứ hai, câu chuyện thuật tiền thân Mahà Moggallàna sinh làm chó rừng. Khi tìm thấy một con voi, bị xóc cây lủng bụng chết, chó rừng vì háu ăn nên chui vào lỗ hổng nơi bụng voi, rồi nằm trong đó ăn cho bằng thích. Ðến khi ăn no mặt trời lên cao, xác voi sình bịt kín lỗ hổng, chó không chui ra được, mới hối hận thì đã muộn. Câu chuyện có ngụ ý tiêu biểu và cảnh cáo những kẻ say mê hưởng thụ (Jàkata số 490). 

Nhưng Túc Sinh Truyện nổi tiếng, phải kể là câu chuyện tiền thân Mahà Moggallàna sinh làm quan giữ kho lúa gạo của dân tộc Kuru, và tiền thân Sàrìputta sinh làm người lái buôn. Cả hai, một bên giữ đúng bổn phận của một công bộc, một bên mua bán hợp pháp, nên đã không vi phạm giới trộm cắp và tội sang đoạt, dù họ đang có dịp thuận tiện, để làm điều trái phép và dấu kín, mà không ai biết.

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào

Tin cùng loại cũ hơn