Phật Ân Tự - Xuyên suốt 1/3 Thế Kỷ

Ngày Vía Quan Âm sắp đến.. 19 tháng 2 năm Giáp Ngọ . Chùa Phật Ân Tổ chức lễ Hoằng Nguyện , sau hai năm trùng kiến Ngôi Chánh Điện lần cuối và một số hạng mục khác . Vì nhân duyên đó , xin giới thiệu đến với quý thiện nam tín nữ , Phật tử gần xa , các Bậc Thiện Tri Thức . Một chuỗi hình ảnh đã chuyển thể qua video , từ ngày Khai Sơn lập Tự của chùa Phật Ân cho tới nay ( 1981-2014 ) , với nhan đề : PHẬT ÂN TỰ - XUYÊN SUỐT 1/3 THẾ KỶ . Trong quá trình sưu tầm , dàn dựng ... nếu có sai sót gì , mong quý vị hoan hỷ lượng thứ . NAM MÔ HOANG HỶ TẠNG BỒ TÁT . Xem chi tiết>>

CHƠN - THIỆN - MỸ

Hình ảnh xây dựng Hội Trường

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10