Karaoke Phật giáo: Suối Nguồn Từ Bi

Karaoke Phật giáo: Suối Nguồn Từ Bi (Ngưu Lang Chức Nữ) Xem chi tiết>>

Karaoke_Nhạc Phật Giáo

DVD Karaoke Nhạc Phật Giáo được chế lời bởi Thầy Thích Trí Giải. Mong rằng tác giả các bài hát hoan hỷ thông cảm bỏ qua. Xin hồi hướng công đức này đến cho tất cả chúng sanh trong pháp giới mười phương mau chứng thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật Xem chi tiết>>

Karaoke Vong co - Bao La Tinh Me (Day Dao) - HD.avi

Karaoke Vong co - Bao La Tinh Me (Day Dao) - HD.avi Xem chi tiết>>
Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14