Lễ Xuất Gia cho quý Chú

Trường Sa Ơi ! Đem tên gọi vào Hồn .

HT Viện Chủ chùa Phật Ân được Bộ Ngoại Giao , Bộ Tư Lệnh Hải Quân mời đi Hoàng Sa để ủy lạo các Chiến Sĩ đang canh giữ Biển Đảo cảu Tổ Quốc thân yêu và cầu Siêu Cho các Anh Hùng Chiến Sĩ đã Vị Quốc Vong Thân . Sau mười ngày đi thăm các đảo . Ngày đi , đêm về viết nhật ký ... Khi tàu vừa cập Cảng , HT đã cho in ngay cuốn sách : Xem chi tiết>>

Nguyên Phong - 1988-2008 - phần 2

Nguyên Phong . Lưu lại một chặng đường 20 năm . Xem chi tiết>>
Trang: 1   2