Dược Sư Thất Phật

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Xem chi tiết>>

Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma

Đức Di Lặc và ý nghĩa sáu đứa bé

Đức Phật Di-lặc là một vị Phật sẽ thành ở ngày mai do Ngài tu hạnh gì? Chính hình ảnh đó là câu trả lời cụ thể nhất . Mỗi đứa bé soi lỗ tai móc lỗ mũi của Ngài mà Ngài vẫn cười không tỏ vẻ bực dọc, không tỏ vẻ chướng ngại buồn bã. Vì vậy Ngài sẽ thành Phật chắc chắn. Xem chi tiết>>
Trang: 1   2   3