THẦY MINH TÂM - 50 NĂM MỘT ĐỜI NGƯỜI - MỘT ĐỜI ĐẠO PHÁP

Đoàn Đình Duyệt ,. Tứ trụ triều đình .

Đoàn Đình Duyệt và vụ án 100 năm trước Xem chi tiết >>
GIỚI THIỆU VỀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH : TÔN PHẬT VÀ THÁNH CHÚNG

Dược Sư Thất Phật

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Xem chi tiết >>
HÌNH ẢNH PHẬT SỰ

Lễ Hiệp Kỵ & Cầu Siêu Chư Hương Linh - 3

ĐOÀN ĐÌNH GIA TỘC

Thông báo

Đoàn Tộc Xem chi tiết >>
HÌNH ẢNH CHÙA PHẬT ÂN

Phật Ân Tự - Xuyên suốt 1/3 Thế Kỷ

Ngày Vía Quan Âm sắp đến.. 19 tháng 2 năm Giáp Ngọ . Chùa Phật Ân Tổ chức lễ Hoằng Nguyện , sau hai năm trùng kiến Ngôi Chánh Điện lần cuối và một số hạng mục khác . Vì nhân duyên đó , xin giới thiệu đến với quý thiện nam tín nữ , Phật tử gần xa , các Bậc Thiện Tri Thức . Một chuỗi hình ảnh đã chuyển thể qua video , từ ngày Khai Sơn lập Tự của chùa Phật Ân cho tới nay ( 1981-2014 ) , với nhan đề : PHẬT ÂN TỰ - XUYÊN SUỐT 1/3 THẾ KỶ . Trong quá trình sưu tầm , dàn dựng ... nếu có sai sót gì , mong quý vị hoan hỷ lượng thứ . NAM MÔ HOANG HỶ TẠNG BỒ TÁT . Xem chi tiết >>
HÌNH ẢNH SINH HOẠT TĂNG CHÚNG

Tam Vị Trưởng Lão . phần 2

Tam Vị Trưởng Lão & Thầy Trò Nguyên Phong Viện . Lưu lại những hình ảnh đáng nhớ . Xem chi tiết >>
HÌNH ẢNH SINH HOẠT GĐPT

Lễ Thọ cấp Tập của BHD GĐPT Biên Hòa

Lưu lại một số hình ảnh lễ Thọ Cấp Tập của BHD GĐPT Biên Hòa . Xem chi tiết >>