Thông điệp thầy Minh Tâm muốn gửi đến quý vị

 

Lễ Tưởng Niệm Đại Tường Tôn sư Thượng Nhân Thích Trí Quang.  16-11-2021

Một số hình ảnh phát quà & Lễ Bạt Đô ...

Lễ Tưởng Niệm Húy Nhật Hòa Thượng Thích Thiện Minh

 

Video : Lễ chung thất trưởng lão Sa Môn Thích Phước Minh. 15. 10. 2021

Cúng Dường Trai Tăng nhân ngày Chung Thất Trưởng Lão Sa Môn Thích Phước Minh

Một số hình ảnh lễ Chung Thất Trưởng Lão Sa Môn Thích Phước Minh 

THƯỢNG TỌA TRỤ TRÌ TỔ ĐÌNH PHẬT ÂN.ĐỌC CẢM NIỆM CỦA TĂNG CHÚNG PHẬT ÂN

H.T VIỆN CHỦ TỔ ĐÌNH PHẬT ÂN.ĐỌC TIỂU Sử H.T THÍCH THIỆN MINH . NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2021

Có thể là hình ảnh về văn bản

Một số hình ảnh trao học bổng và giúp đỡ bà con nghèo giữa cơn đại dịch

Một số hình ảnh trong tang lễ của cố Hòa Thượng Tân Viên Tịch Thích Phước Minh

Tang lễ thầy Thích Phước Minh : 01

Tang lễ thầy Thích Phước Minh : 02 

Lời đạo từ của thầy Minh Tâm tại lễ Hiệp Kỵ GĐPT BR VT ( 2016 )

Một số hình ảnh lễ nhập kim quan Sa Môn Cố Trưởng Lão : Thích Phước Minh . Pháp danh : Lệ Đức .

***

***

Những đóa hồng được cài lên áo đẹp nhất mùa Vu Lan 2021 - PL : 2565

Tin Phật Ân

Một số hình ảnh Chư Tôn Đức chùa Phật Ân trong buổi Qua Đường đầu tiên ... 

Hòa Thượng Thích Minh Tâm đọc thông điệp Đại lễ Phật Đản 2021 - PL : 2565

Lời đạo từ của Hòa Thượng Thích Minh Tâm trong ngày lễ

Tuần Lễ Huân Tu Phật Đản PL 2565 năm 2021 GĐPT VN Ngày Mồng 8

Thầy Minh Tâm Thuyết Pháp Độ Linh cụ ông Phạm Văn Châu . PD : Đồng Ngọc

Lễ Tiểu Tường Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Đệ Nhị Thượng Thủ Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ (Tư liệu được tải từ trang GĐPT VN trên thế giới ) .

Lễ Tiểu Tường Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (Tư liệu được lấy từ trang GĐPT VN trên thế giới ) 

Video nghi thức Tưởng Niệm chính thức trong Lễ Tiểu Tường:

Lễ Tiểu Tường Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (Tư liệu được lấy từ trang GĐPT VN trên thế giới )

Video lược trích toàn cảnh Lễ Tiểu Tường:

 

Thành kính tri ân
Lời : Pháp tử Lệ Dũng . Nhạc : Lam viên Hằng Vang . Trình bày : Ca sĩ Vân Khánh .

LỄ CHÍNH THỨC TƯỞNG NIỆM TIỂU TƯỜNG ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ 1928 - 2020.

LỄ TIỂU TƯỜNG ,ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TN TRƯỞNG LÃO HT . THÍCH QUẢNG ĐỘ

LỄ TƯỞNG NIỆM TIỂU TƯỜNG ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG GHPGVNTN CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ 1928 - 2020

Lễ Thỉnh Sư

Lễ Tiểu Tường Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ tại chùa Từ Hiếu,ài Gòn

Một số hình ảnh chùa Phật Ân tặng quà từ tâm nhân xuân về tết đấn . Tân Sửu - 2021

Lễ tưởng niệm Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN - Lễ Tiểu Tường Ân Sư GĐPT VN - Lễ Hiệp Kỵ

Phần cuối : Lễ Cúng Dường Trai Tăng

Lễ tưởng niệm Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN - Lễ Tiểu Tường Ân Sư GĐPT VN - Lễ Hiệp Kỵ

Phần 05 : Lễ Tưởng Niệm , Lễ Tiểu Tường & Lễ Hiệp Kỵ

Lễ tưởng niệm Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN - Lễ Tiểu Tường Ân Sư GĐPT VN - Lễ Hiệp Kỵ

Phần 04 : Đăng Đàn Chẩn Tế

 Lễ tưởng niệm Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN - Lễ Tiểu Tường Ân Sư GĐPT VN - Lễ Hiệp Kỵ

Phần 03 : Lễ Thỉnh Sư Bạch Phật Khai Kinh

 Lễ tưởng niệm Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN - Lễ Tiểu Tường Ân Sư GĐPT VN - Lễ Hiệp Kỵ

Phần 02 : Lễ Hưng Tác Thượng Phan

- Lễ tưởng niệm Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN - Lễ Tiểu Tường Ân Sư GĐPT VN - Lễ Hiệp Kỵ

Phần 01 : Lễ Thọ Cấp Dũng của Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam

Lễ Ngũ thất Trai Tuần của thân phụ Thượng Tọa Thích Pháp Tịnh

& Đại Đức Thích Trung An

Một số hình ảnh thầy Minh Tâm Đảnh Lễ Giác Linh Hòa Thượng Thích Minh Châu

Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh

Chùa Phật Ân tặng quà cho bà con nghèo nhân ngày lễ Vu Lan 2020 - PL : 2564

Cúng Dường Trai Tăng nhân ngày lễ Vu Lan Hiếu Hạnh Phật lich : 2564

Tiết tháng bảy , bâng khuâng nhớ cha ân dưỡng dục
Vu Lan về , bồi hồi nhớ mẹ đức cù lao !!!
Lễ : Vu Lan Hiếu Hạnh 2020 Phật Lịch : 2564 tại chùa Phật Ân .

Một số hình ảnh ngày lễ Tự Tứ ( Giải Hạ ) của Chư Tôn Đức chùa Phật Ân 

12 - 07 - Canh Tý . Mùa An Cư : 2564 Phật Lịch ( 30 - 08 - 2020 )

Lễ Bách Nhật & Tạ tháp Hải Ân nhân Cố Trưởng Lảo Hòa Thượng Thích Minh Chiếu

Lễ Nhập Bảo Tháp Xá lợi Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Chiếu  

Một số hình ảnh ngày lễ Bách Nhật Cố Trưởng Lảo Hòa Thượng Thích Minh Chiếu

Một số hình ảnh lễ Hiệp Kỵ của GĐPT Biên Hòa 

Giấy mời dự lễ Khánh Tạ & An Vị

Một số hình ảnh thầy Minh Tâm chứng minh

Đại hội GĐPT Biên Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2024

Lễ Chung Thất Trai Tuần Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Chiếu
- Đệ Nhị Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ .
- Chứng Minh Đạo Sư Tổ Đình Phật Ân .
Phần cuối - Lễ Cúng Dường Trai Tăng & Lễ Lược Khoa Chẩn Tế

Lễ Chung Thất Trai Tuần Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Chiếu
- Đệ Nhị Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ .
- Chứng Minh Đạo Sư Tổ Đình Phật Ân .
Phần 02 - Lễ Chung Thất & Lễ Nhập Bảo Tháp

Lễ Chung Thất Trai Tuần Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Chiếu
- Đệ Nhị Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ .
- Chứng Minh Đạo Sư Tổ Đình Phật Ân .
Phần 01 - Một số hình ảnh ngày 23-06-2020 nhằm ngày mồng 3 tháng 5 năm Canh Tý .

Một số hình ảnh thầy Minh Tâm ban Pháp Thoại tại

Chùa Long Phước Thọ - Long Thành - Đồng Nai .

Thành Kính Cáo Bạch !

Một số hình ảnh

Lễ Bách Nhật của Đức Tăng Thống Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ

Tại chùa Từ Hiếu, Q. 8, Sài Gòn . Hai ngày 30/31 - 05 - 2020

( nhằm ngày mồng 8/9-4 nhuận- Canh Tý )

Một số hình ảnh chùa Phật Ân xây Bảo Tháp thờ Xá Lợi của Trưởng Lão Hòa thượng thượng Minh hạ Chiếu tại khuôn viên .

Lễ Tang Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Chiếu . Phần cuối

Lễ Tang Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Chiếu . Phần : 04

Lễ Tang Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Chiếu . Phần : 03

Lễ Tang Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Chiếu . Phần : 03

Lễ Tang Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Chiếu . Phần : 02

Lễ Tang Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Chiếu . Phần : 01

Thành Kính Thông Bạch 

Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Không có mô tả ảnh.
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
 

Thành Kính Cáo Bạch

LỄ CÚNG DƯỜNG KHÁNH ĐẢN PL.2564 - GĐPT Việt Nam

Ngày Thứ 7 - Tuần Lễ Huân Tu - GĐPT Việt Nam

Ngày Thứ 6 - Tuần Lễ Huân Tu - GĐPT Việt Nam

Ngày Thứ 4- Tuần Lễ Huân Tu - GĐPT Việt Nam

LỄ HẢI TÁNG XÁ LỢI, TRO CỐT ĐỨC TĂNG THỐNG ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG

THÍCH QUẢNG ĐỘ., TẠI BIỂN VŨNG TÀU NGÀY 4/5/2020.

Ngày Thứ 4- Tuần Lễ Huân Tu - GĐPT Việt Nam

PHÁP THOẠI HT THÍCH MINH TÂM - TUẦN LỄ HUÂN TU GĐPT VIỆT NAM

Ngày Thứ 3- Tuần Lễ Huân Tu - GĐPT Việt Nam

Ngày Thứ 2 - Tuần Lễ Huân Tu - GĐPT Việt Nam

Ngày Thứ 1 - Tuần Lễ Huân Tu - GĐPT Việt Nam

Lễ Tưởng Niệm Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ & 

Di Ngôn - Ngày 18-04-2020

Tổng hợp hình trong 7 tuần thất của

Trưởng lão Thích Quảng Độ, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống

 

 

Tứ Thất Trai Tuần Đức Đệ Ngũ Tăng Thống

Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Quảng hạ Độ tại Chùa Từ Hiếu Q8

Một số hình ảnh thầy Minh Tâm tham dự lễ Tứ Thất Trai Tuần của Đức

Đệ Ngũ Tăng Thống sáng hôm nay 20 - 03 - 2020 ( 27 - 02 - Canh Tý ) 1928 - 2020 .

Lễ Tam thất trai tuần Đức Đệ Ngũ Tăng Thống HT. Thích Quảng Độ

1928 - 2020. 13/3/2020

Tuần thất Đệ ngũ Tăng thống giữa mùa dịch corona 

Lễ Sơ thất trai tuần Đức Đệ Ngũ Tăng Thống HT. Thích Quảng Độ

DI HUẤN CỦA ĐỨC TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ (4/2019 )

Hoài Niệm về Đức Đệ Ngũ Tăng Thống

Thầy Minh Tâm thăm Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại thái Bình

Tiểu sử Hòa Thượng Thích Quảng Độ - Đức Đệ Ngũ Tăng Thống

LỄ DI QUAN - TRÀ TỲ ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ

Lễ di quan Đức đệ ngũ Tăng Thống Hoà Thượng Thích Quảng Độ

LỄ TANG ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG . HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ

Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ Tại Sài Gòn Viếng Tang Lễ Hòa Thượng Thích Quảng Độ

LỄ THỌ TANG . ĐỨC TĂNG THỐNG HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ .

Lễ nhập Kim quan Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN

Ht : Thích Quảng Độ tại chùa Từ Hiếu - Sài Gòn

 Lễ Nhập Kim Quang : Đức Đệ Ngũ Tăng Thống 

HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ

CÁO BẠCH :

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã Thâu Thần Tịch Diệt

Một số hình ảnh chùa Phật Ân tặng quà tết cho bệnh nhân ,

sản phụ không về nhà đón xuân được , vào chiều muộn ngày 30 tết , tại bệnh viện Long Thành .

Chùa Phật Ân tặng quà tết cho bà con nghèo ,

neo đơn và trẻ mồ côi nhân xuân về tết đến .

Lễ Chung Thất Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang

Phần 04 : Lễ cúng dường Trai Tăng

Lễ Chung Thất Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang

Phần 03 : Lễ Thỉnh Sư chứng minh . Lễ tưởng niệm Tôn Sư . Lễ Thỉnh Xá Lợi nhập bảo tháp ( 01 - 12 - Kỷ Hợi ).

Lễ Chung Thất Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang

Phần 02 : Lễ thượng phan - Bạch Phật khai đàn -  Sái tịnh bảo tháp ( 01 - 12 - Kỷ Hợi ).

Lễ Chung Thất Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang 

Phần 01 : Lễ tưởng niệm - Pháp thoại của HT Thích Thái Hòa -  Lễ truyền đăng ( 30 - 11 - Kỷ Hợi ).

TOÀN CẢNH: Lễ trà-tỳ lần đầu tiên tại Huế và sự phân bố xá-lợi HT.Thích Trí Quang sau khi hỏa thiêu

Lễ tang Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang , đơn giản như di huấn để lại 

Lễ nhập kim quan cố HT.Thích Trí Quang tại chùa Từ Đàm Huế

Cung thỉnh Xá lợi của Cố HT Thích Trí Quang về quê hương Tôn thờ tại Chùa Đại Giác tỉnh Quảng Bình

Cung thỉnh Xá lợi Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang về thờ phụng

Cung thỉnh Xá lợi Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang

Một số hình ảnh tại chùa Phật Ân trong những ngày qua 

01 - Chùa Phật Ân tổ chức lễ tưởng niệm Tổ Sư Nguyên Thiều .
02 - Thầy Minh Tâm thỉnh Xá Lợi & Thánh Vật của Sư Ông về chùa Phật Ân .
03 - Tuân theo di huấn của Sư Ông , Chư Tôn Đức Tăng Ni chùa Phật Ân chăm chỉ Kinh kệ sớm tối .
04 - Chư Tôn Đức sau khi tưởng niệm Tổ Sư , xuống Phật Linh Đường đảnh lễ Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang .

Toàn cảnh lễ hỏa táng Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang

Tang lễ Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang

Hàng vạn Phật tử Huế đội mưa đưa tiễn Cố đại lão Hòa thượng

Thích Trí Quang lên đài hỏa táng.

Thầy đã ra đi

Lễ cung thỉnh nhục thân

Cố Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang đến đài Trà Tỳ

Lễ cung tiễn kim quan & Trà-tỳ

Cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang như di huấn

Lễ Nhập Kim Quan HT Thích Trí Quang - Tổ đình Từ Đàm - Huế

Cáo Bạch ! 

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Tâm thư họ Đoàn Đình !

Chùa Phật Ân tổ chức khóa Tu Tịnh Nghiệp lần thứ hai   

Phần cuối 

Chùa Phật Ân tổ chức khóa Tu Tịnh Nghiệp lần thứ hai   

Phần 04 : Cúng dường Trai Tăng

Chùa Phật Ân tổ chức khóa Tu Tịnh Nghiệp lần thứ hai   

Phần 03 : Pháp Thoại của Thượng Tọa Thích Quảng Thiện

Chùa Phật Ân tổ chức khóa Tu Tịnh Nghiệp lần thứ hai  

Phần 02 : Giảng sư Thượng Tọa Thích Quảng Tánh giải đáp Phật Pháp cho đạo tràng.

Chùa Phật Ân tổ chức khóa Tu Tịnh Nghiệp lần thứ hai 

Phần 01 : Phật tử vân tập . Giảng sư Thượng Tọa Thích Quảng Tánh ban đạo từ .

Đại Lễ Trai Đàn Chần Tế . Họ Đoàn năm 2010 . Phần : Cuối

Năm Canh Dần - Làng An Truyền xã Phú An - Phú Vang - Huế .

( tư liệu được viện chủ chùa Phật Ân cung cấp )

Đại Lễ Trai Đàn Chần Tế . Họ Đoàn năm 2010 . Phần : 07

Năm Canh Dần - Làng An Truyền xã Phú An - Phú Vang - Huế .

( tư liệu được viện chủ chùa Phật Ân cung cấp )

Đại Lễ Trai Đàn Chần Tế . Họ Đoàn năm 2010 . Phần : 06

Năm Canh Dần - Làng An Truyền xã Phú An - Phú Vang - Huế .

( tư liệu được viện chủ chùa Phật Ân cung cấp )

Kính gửi : Ban tổ chức lễ tang Hòa Thượng Thích Huệ Ấn
Thành phố Huế .

Đại Lễ Trai Đàn Chần Tế . Họ Đoàn năm 2010 . Phần : 05

Năm Canh Dần - Làng An Truyền xã Phú An - Phú Vang - Huế .

( tư liệu được viện chủ chùa Phật Ân cung cấp )

Đại Lễ Trai Đàn Chần Tế . Họ Đoàn năm 2010 . Phần : 04

Năm Canh Dần - Làng An Truyền xã Phú An - Phú Vang - Huế .

( tư liệu được viện chủ chùa Phật Ân cung cấp )

Đại Lễ Trai Đàn Chần Tế . Họ Đoàn năm 2010 . Phần : 03

Năm Canh Dần - Làng An Truyền xã Phú An - Phú Vang - Huế .

( tư liệu được viện chủ chùa Phật Ân cung cấp )

Đại Lễ Trai Đàn Chần Tế . Họ Đoàn năm 2010 . Phần : 02

Năm Canh Dần - Làng An Truyền xã Phú An - Phú Vang - Huế .

( tư liệu được viện chủ chùa Phật Ân cung cấp )

Đại Lễ Trai Đàn Chần Tế . Họ Đoàn năm 2010 . Phần : 01

Năm Canh Dần - Làng An Truyền xã Phú An - Phú Vang - Huế .

( tư liệu được viện chủ chùa Phật Ân cung cấp )

Thầy Minh Tâm giảng : Phật Pháp Bất Ly Thế Gian Giác . Phần : cuối

Tại tổ đình Thiên Quang - Diên Khánh - Khánh Hòa

( tư liệu cũ năm 2009 - Kỷ Sửu , mới sưu tầm ) .

Thầy Minh Tâm giảng : Phật Pháp Bất Ly Thế Gian Giác . Phần : 02

Tại tổ đình Thiên Quang - Diên Khánh - Khánh Hòa

( tư liệu cũ năm 2009 - Kỷ Sửu , mới sưu tầm ) .

Thầy Minh Tâm giảng : Phật Pháp Bất Ly Thế Gian Giác . Phần : 01

Tại tổ đình Thiên Quang - Diên Khánh - Khánh Hòa

( tư liệu cũ năm 2009 - Kỷ Sửu , mới sưu tầm ) .

Thầy Minh Tâm Thuyết Pháp Độ Linh cụ ông Phật tử Lê Dũng Đức .PD : Tuệ Minh

Một số hình ảnh Phật sự của thầy Minh Tâm năm 2019 

01 - Thầy Minh Tâm thuyết Linh trong tang lễ cụ bà Phật tử Lê Thị Tần . Pháp danh : Diệu Tấn . Ngãi Giao - BR VT

02 - Thầy Minh Tâm thuyết Linh trong tang lễ Phật tử Nguyễn Thị Long . Sài Gòn

03 - Thầy Minh Tâm chứng minh lễ cúng dường Trai Tăng nhân ngày Tam Tuần thân phụ của thầy Trung Thông tại chùa Phật Ân . Long Thành - Đồng Nai

04 - Thầy Minh Tâm thuyết giảng khóa Tu Tịnh Nghiệp Đạo Tràng tại chùa Long Phước Thọ . Long Thành - Đồng Nai .

Một số hình ảnh Phật sự của thầy Minh Tâm năm 2019 

01 - Thầy Minh Tâm Thuyết Linh trong tang lễ cụ ông thân sinh của thầy Trung Thông . Hà Úc - Phú Vang - Huế .

02 - Thầy Minh Tâm thăm khu nghĩa trang của bà con tại Hà Úc - Phú Vang - Huế .

03 - Thầy Minh Tâm thuyết giảng khóa tu niệm Phật tại chùa Long Phước Thọ . Long Thành - Đồng Nai .

04 Thầy Minh Tâm thuyết giảng trong lễ Đặt Đá xây chùa Phổ Quang . Cây Gáo - Trảng Bom - Đồng Nai .

05 - Thầy Minh Tâm chứng minh lễ bổ nhiệm Trụ Trì chùa Phổ Quang .

Một số hình ảnh Phật sự của thầy Minh Tâm năm 2019 

01 - Thầy Minh Tâm chứng minh lễ Giải Oan Bạt Độ nhân ngày Chung Thất Trai Tuần của Phật Tử Trung Lộc . Phú Túc - Định Quán - Đồng Nai .

02 - Thầy Minh Tâm chứng minh & Thuyết Linh trong tang lễ của Phật Tử tại Nam San - BR VT .

03 - Thầy Minh Tâm chứng minh & Thuyết Pháp Độ Linh tại lễ Giải Oan Bạt Độ tại BR VT .

04 - Thầy Minh Tâm chứng minh & Thuyết Pháp Độ Linh cho cụ bà Phật Tử . Bùi Thị Giỏ . Suối Cát - Cẩm Mỹ - Đồng Nai .

Chùa Phật Ân tổ chức lễ Vu lan 14 - 08 - 2019 . 14 - 07 - Kỷ Hợi

Phần cuối : Lễ Quy Y cho Phật Tử mới & Tặng quà cho người khuyết tật

Chùa Phật Ân tổ chức lễ Vu lan 14 - 08 - 2019 . 14 - 07 - Kỷ Hợi

Phần 03 : Lễ cúng dường Trai Tăng

Chùa Phật Ân tổ chức lễ Vu lan 14 - 08 - 2019 . 14 - 07 - Kỷ Hợi

Phần 02 : Hòa Thượng Minh Tâm cảm ơn Chư Tôn Đức ...

Chùa Phật Ân tổ chức lễ Vu lan 14 - 08 - 2019 . 14 - 07 - Kỷ Hợi

Phần 01 : Thỉnh Sư chứng minh - Lễ cài hoa hồng - HT Thích Kiến Tánh ban đạo từ

Chùa Phật Ân tổ chức phát học bổng cho các em có gia cảnh nghèo hiếu học

Nhân mùa Vu Lan Hiếu Hạnh 13 - 08 - 2019 . Phật lịch : 2563 .

Lễ cúng dường Trai Tăng nhân ngày Chung Thất Trai Tuần

Của Phật Tử : Trần Công Tàm . Pháp danh : Quảng Quý , thọ 105 tuổi .

Một số hình ảnh Phật sự của thầy Minh Tâm 2019
- Thầy MInh Tâm chứng minh tang lễ của Phật tử Trung Lộc . Định Quán - Đồng Nai

- Thầy MInh Tâm chứng minh lễ Quy Y cho Phật tử tại Thanh Hóa

- Thầy MInh Tâm thuyết Linh & Quy Linh cho Phật tử Đặng Thị Đảnh . PD : Diệu Lý

- Thầy MInh Tâm chứng minh & Chấp lệnh trong tang lễ Sư bà Chơn An . Suối Tre - ĐN

- Thầy MInh Tâm chứng minh khóa hội thảo Trần Nhân Tông GĐPT VN TTG - Sài Gòn

- Thầy MInh Tâm chứng minh lễ Chung Thất Phật tử Hà Văn Thắng - NGhệ An .

Một số hình ảnh Phật sự của thầy Minh Tâm 2019
- Thầy MInh Tâm chứng minh lễ Hằng Thuận tại tư gia của Phật tử Tâm Niệm

Thầy Minh Tâm chứng minh lễ Hằng Thuận tại tịnh xá Ngọc Hiệp ,Biên Hòa - Đồng Nai

Thầy MInh Tâm chứng minh & Giảng Bạt Độ tại chùa Viên Thông .Long Khánh - Đồng Nai

Thầy MInh Tâm chứng minh & Thuyết Linh trong tang lễ Huynh Trưởng cấp Tấn tại BR VT .

Một số hình ảnh Phật sự của thầy Minh Tâm 2019
- Thầy Minh Tâm chứng minh lễ húy nhật Hòa Thượng Thích Phước Long - Cẩm Mỹ - ĐN

- Thầy Minh Tâm chứng minh & Giảng Bạt Độ trong lễ Chung Thất Sư Bà Mạn Đà La

- Thầy Minh Tâm chứng minh & Giảng Bạt Độ tại Cẩm Mỹ - Đồng Nai .

Một số hình ảnh Phật sự của thầy Minh Tâm 2019
- Thầy Minh Tâm chứng minh lễ Hằng Thuận tại chùa Linh Sơn - Suối Tre - Đồng Nai . -

Thầy Minh Tâm chứng minh đàn Dược Sư Thất Châu tại chùa Viên Quang - Xuân Đông - Cẩm Mỹ - Đồng Nai .

- Thầy Minh Tâm chứng minh lễ An Vị Phật tại chùa Quang Linh tỉnh Phú Thọ .

Một số hình ảnh Phật sự của thầy Minh Tâm 2019
- Thầy Minh Tâm chứng minh & Giảng Bạt Độ tại chùa Liên Hoa - Phan Thiết
- Thầy Minh Tâm chứng minh & Giảng Bạt Độ tại công ty Mười Tuyền - Phan Thiết .

Một số hình ảnh Phật sự của thầy Minh Tâm 2019
- Thầy Minh Tâm chứng minh lễ tổng kết khóa tu Bát quan Trai tại chùa Phật Ân .
- Thầy Minh Tâm chứng minh lễ tổng kết của đạo tràng Thiện Huệ - Biên Hòa - Đồng Nai .
- Thầy Minh Tâm thăm tổ đình Linh Sơn Trường Thọ . Tà Cú - Bình Thuận .

Một số hình ảnh chư Tôn Đức chùa Phật Ân trong lễ An Cư Kiết Hạ PL : 2563 - 2019

Một số hình ảnh GĐPT Khánh Ân theo chân ôn viện chủ chùa Phật Ân

Đi tặng quà cho người khuyết tật và các cụ già neo đơn . Rằm tháng tư Kỷ Hợi

Đại lễ Phật Đản Sanh 13 - 04 - Kỷ Hợi . Phật Lịch : 2563 - Dương lịch : 2019

Lễ tưởng niệm Pháp Nạn năm 1963

Phần 02 : Lễ tưởng niệm

Lễ tưởng niệm Pháp Nạn năm 1963 

Phần : 01 - Bối cảnh lịch sử Phật giáo năm 1963 . Chính quyền triệt tiêu Phật Giáo .

DI HUẤN CỦA ĐỨC TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ (4/2019)

 

26 tết , ngày cuối năm 2019 tại chùa Phật Ân

01 - 07h30 sáng : Phát quà tết cho trẻ em mồ côi

02 - 09h00 sáng : Trao quà tết & sẻ chia cùng người khuyết tật

03 - 10h30 sáng : Tất niên & Tổng kết ngày cuối năm

04 - 14h00 : Thí thực vong linh

05 - 14h30 : Phát quà cho bà con nghèo tại chùa .

Một số hình ảnh Phật sự của thầy Minh Tâm . 2018

01 - Thầy Minh Tâm chứng minh lễ an vị Phật & Cầu an tân gia nhà bác sỹ Du

02 - Thầy Minh Tâm thuyết Pháp độ Linh cho Phật Tử Hòa tại ấp Miễu Phước Tân

03 - Thầy Minh Tâm chứng Minh lễ Hiệp Kỵ của GĐPT Đồng Nai tại chùa Long Thọ - Long Khánh

04 Thầy Minh Tâm chấp lệnh trong tang lễ của Hòa Thượng Nguyên Trực - BRVT

05 - Thầy Minh Tâm chứng minh Trai Đàn Bạt Độ của dòng họ Nguyễn Đình tại Ban Mê Thuộc

06 - Thầy Minh Tâm ban Pháp thoại tại Ma Đa Gui .

Lễ công nhận chính thức GĐPT Khánh Ân . 23 - 12 - 2018 ( 17 - 11 - Mậu Tuất )

Thầy Minh Tâm thăm Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại Thái Bình

Trí chuyển mê khởi ngộ giả Chơn 

Ý chỉ ác tu thiện hành Thiện 

Tình ly khổ đắc lạc tín Mỹ