Tin mới 

Thông điệp thầy Minh Tâm muốn gửi đến quý vị

 

Lễ tưởng niệm Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN - Lễ Tiểu Tường Ân Sư GĐPT VN - Lễ Hiệp Kỵ

Phần 05 : Lễ Tưởng Niệm , Lễ Tiểu Tường & Lễ Hiệp Kỵ

Lễ tưởng niệm Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN - Lễ Tiểu Tường Ân Sư GĐPT VN - Lễ Hiệp Kỵ

Phần 04 : Đăng Đàn Chẩn Tế

 Lễ tưởng niệm Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN - Lễ Tiểu Tường Ân Sư GĐPT VN - Lễ Hiệp Kỵ

Phần 03 : Lễ Thỉnh Sư Bạch Phật Khai Kinh

 Lễ tưởng niệm Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN - Lễ Tiểu Tường Ân Sư GĐPT VN - Lễ Hiệp Kỵ

Phần 02 : Lễ Hưng Tác Thượng Phan

- Lễ tưởng niệm Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN - Lễ Tiểu Tường Ân Sư GĐPT VN - Lễ Hiệp Kỵ

Phần 01 : Lễ Thọ Cấp Dũng của Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam

Lễ Ngũ thất Trai Tuần của thân phụ Thượng Tọa Thích Pháp Tịnh

& Đại Đức Thích Trung An

Một số hình ảnh thầy Minh Tâm Đảnh Lễ Giác Linh Hòa Thượng Thích Minh Châu

Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh

Chùa Phật Ân tặng quà cho bà con nghèo nhân ngày lễ Vu Lan 2020 - PL : 2564

Cúng Dường Trai Tăng nhân ngày lễ Vu Lan Hiếu Hạnh Phật lich : 2564

Tiết tháng bảy , bâng khuâng nhớ cha ân dưỡng dục
Vu Lan về , bồi hồi nhớ mẹ đức cù lao !!!
Lễ : Vu Lan Hiếu Hạnh 2020 Phật Lịch : 2564 tại chùa Phật Ân .

Một số hình ảnh ngày lễ Tự Tứ ( Giải Hạ ) của Chư Tôn Đức chùa Phật Ân 

12 - 07 - Canh Tý . Mùa An Cư : 2564 Phật Lịch ( 30 - 08 - 2020 )

Lễ Bách Nhật & Tạ tháp Hải Ân nhân Cố Trưởng Lảo Hòa Thượng Thích Minh Chiếu

Lễ Nhập Bảo Tháp Xá lợi Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Chiếu  

Một số hình ảnh ngày lễ Bách Nhật Cố Trưởng Lảo Hòa Thượng Thích Minh Chiếu

Một số hình ảnh lễ Hiệp Kỵ của GĐPT Biên Hòa 

Giấy mời dự lễ Khánh Tạ & An Vị

Một số hình ảnh thầy Minh Tâm chứng minh

Đại hội GĐPT Biên Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2024

Lễ Chung Thất Trai Tuần Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Chiếu
- Đệ Nhị Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ .
- Chứng Minh Đạo Sư Tổ Đình Phật Ân .
Phần cuối - Lễ Cúng Dường Trai Tăng & Lễ Lược Khoa Chẩn Tế

Lễ Chung Thất Trai Tuần Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Chiếu
- Đệ Nhị Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ .
- Chứng Minh Đạo Sư Tổ Đình Phật Ân .
Phần 02 - Lễ Chung Thất & Lễ Nhập Bảo Tháp

Lễ Chung Thất Trai Tuần Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Chiếu
- Đệ Nhị Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ .
- Chứng Minh Đạo Sư Tổ Đình Phật Ân .
Phần 01 - Một số hình ảnh ngày 23-06-2020 nhằm ngày mồng 3 tháng 5 năm Canh Tý .

Một số hình ảnh thầy Minh Tâm ban Pháp Thoại tại

Chùa Long Phước Thọ - Long Thành - Đồng Nai .

Thành Kính Cáo Bạch !

Một số hình ảnh

Lễ Bách Nhật của Đức Tăng Thống Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ

Tại chùa Từ Hiếu, Q. 8, Sài Gòn . Hai ngày 30/31 - 05 - 2020

( nhằm ngày mồng 8/9-4 nhuận- Canh Tý )

Một số hình ảnh chùa Phật Ân xây Bảo Tháp thờ Xá Lợi của Trưởng Lão Hòa thượng thượng Minh hạ Chiếu tại khuôn viên .

Lễ Tang Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Chiếu . Phần cuối

Lễ Tang Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Chiếu . Phần : 04

Lễ Tang Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Chiếu . Phần : 03

Lễ Tang Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Chiếu . Phần : 03

Lễ Tang Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Chiếu . Phần : 02

Lễ Tang Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Chiếu . Phần : 01

Thành Kính Thông Bạch 

Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Không có mô tả ảnh.
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
 

Thành Kính Cáo Bạch

LỄ CÚNG DƯỜNG KHÁNH ĐẢN PL.2564 - GĐPT Việt Nam

Ngày Thứ 7 - Tuần Lễ Huân Tu - GĐPT Việt Nam

Ngày Thứ 6 - Tuần Lễ Huân Tu - GĐPT Việt Nam

Ngày Thứ 4- Tuần Lễ Huân Tu - GĐPT Việt Nam

LỄ HẢI TÁNG XÁ LỢI, TRO CỐT ĐỨC TĂNG THỐNG ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG

THÍCH QUẢNG ĐỘ., TẠI BIỂN VŨNG TÀU NGÀY 4/5/2020.

Ngày Thứ 4- Tuần Lễ Huân Tu - GĐPT Việt Nam

PHÁP THOẠI HT THÍCH MINH TÂM - TUẦN LỄ HUÂN TU GĐPT VIỆT NAM

Ngày Thứ 3- Tuần Lễ Huân Tu - GĐPT Việt Nam

Ngày Thứ 2 - Tuần Lễ Huân Tu - GĐPT Việt Nam

Ngày Thứ 1 - Tuần Lễ Huân Tu - GĐPT Việt Nam

Lễ Tưởng Niệm Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ & 

Di Ngôn - Ngày 18-04-2020

Tổng hợp hình trong 7 tuần thất của

Trưởng lão Thích Quảng Độ, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống

 

 

Tứ Thất Trai Tuần Đức Đệ Ngũ Tăng Thống

Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Quảng hạ Độ tại Chùa Từ Hiếu Q8

Một số hình ảnh thầy Minh Tâm tham dự lễ Tứ Thất Trai Tuần của Đức

Đệ Ngũ Tăng Thống sáng hôm nay 20 - 03 - 2020 ( 27 - 02 - Canh Tý ) 1928 - 2020 .

Lễ Tam thất trai tuần Đức Đệ Ngũ Tăng Thống HT. Thích Quảng Độ

1928 - 2020. 13/3/2020

Tuần thất Đệ ngũ Tăng thống giữa mùa dịch corona 

Lễ Sơ thất trai tuần Đức Đệ Ngũ Tăng Thống HT. Thích Quảng Độ

DI HUẤN CỦA ĐỨC TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ (4/2019 )

Hoài Niệm về Đức Đệ Ngũ Tăng Thống

Thầy Minh Tâm thăm Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại thái Bình

Tiểu sử Hòa Thượng Thích Quảng Độ - Đức Đệ Ngũ Tăng Thống

LỄ DI QUAN - TRÀ TỲ ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ

Lễ di quan Đức đệ ngũ Tăng Thống Hoà Thượng Thích Quảng Độ

LỄ TANG ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG . HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ

Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ Tại Sài Gòn Viếng Tang Lễ Hòa Thượng Thích Quảng Độ

LỄ THỌ TANG . ĐỨC TĂNG THỐNG HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ .

Lễ nhập Kim quan Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN

Ht : Thích Quảng Độ tại chùa Từ Hiếu - Sài Gòn

 Lễ Nhập Kim Quang : Đức Đệ Ngũ Tăng Thống 

HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ

CÁO BẠCH :

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã Thâu Thần Tịch Diệt

Một số hình ảnh chùa Phật Ân tặng quà tết cho bệnh nhân ,

sản phụ không về nhà đón xuân được , vào chiều muộn ngày 30 tết , tại bệnh viện Long Thành .

Chùa Phật Ân tặng quà tết cho bà con nghèo ,

neo đơn và trẻ mồ côi nhân xuân về tết đến .

Lễ Chung Thất Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang

Phần 04 : Lễ cúng dường Trai Tăng

Lễ Chung Thất Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang

Phần 03 : Lễ Thỉnh Sư chứng minh . Lễ tưởng niệm Tôn Sư . Lễ Thỉnh Xá Lợi nhập bảo tháp ( 01 - 12 - Kỷ Hợi ).

Lễ Chung Thất Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang

Phần 02 : Lễ thượng phan - Bạch Phật khai đàn -  Sái tịnh bảo tháp ( 01 - 12 - Kỷ Hợi ).

Lễ Chung Thất Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang 

Phần 01 : Lễ tưởng niệm - Pháp thoại của HT Thích Thái Hòa -  Lễ truyền đăng ( 30 - 11 - Kỷ Hợi ).

TOÀN CẢNH: Lễ trà-tỳ lần đầu tiên tại Huế và sự phân bố xá-lợi HT.Thích Trí Quang sau khi hỏa thiêu

Lễ tang Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang , đơn giản như di huấn để lại 

Lễ nhập kim quan cố HT.Thích Trí Quang tại chùa Từ Đàm Huế

Cung thỉnh Xá lợi của Cố HT Thích Trí Quang về quê hương Tôn thờ tại Chùa Đại Giác tỉnh Quảng Bình

Cung thỉnh Xá lợi Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang về thờ phụng

Cung thỉnh Xá lợi Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang

Một số hình ảnh tại chùa Phật Ân trong những ngày qua 

01 - Chùa Phật Ân tổ chức lễ tưởng niệm Tổ Sư Nguyên Thiều .
02 - Thầy Minh Tâm thỉnh Xá Lợi & Thánh Vật của Sư Ông về chùa Phật Ân .
03 - Tuân theo di huấn của Sư Ông , Chư Tôn Đức Tăng Ni chùa Phật Ân chăm chỉ Kinh kệ sớm tối .
04 - Chư Tôn Đức sau khi tưởng niệm Tổ Sư , xuống Phật Linh Đường đảnh lễ Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang .

Toàn cảnh lễ hỏa táng Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang

Tang lễ Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang

Hàng vạn Phật tử Huế đội mưa đưa tiễn Cố đại lão Hòa thượng

Thích Trí Quang lên đài hỏa táng.

Thầy đã ra đi

Lễ cung thỉnh nhục thân

Cố Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang đến đài Trà Tỳ

Lễ cung tiễn kim quan & Trà-tỳ

Cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang như di huấn

Lễ Nhập Kim Quan HT Thích Trí Quang - Tổ đình Từ Đàm - Huế

Cáo Bạch ! 

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Tâm thư họ Đoàn Đình !

Chùa Phật Ân tổ chức khóa Tu Tịnh Nghiệp lần thứ hai   

Phần cuối 

Chùa Phật Ân tổ chức khóa Tu Tịnh Nghiệp lần thứ hai   

Phần 04 : Cúng dường Trai Tăng

Chùa Phật Ân tổ chức khóa Tu Tịnh Nghiệp lần thứ hai   

Phần 03 : Pháp Thoại của Thượng Tọa Thích Quảng Thiện

Chùa Phật Ân tổ chức khóa Tu Tịnh Nghiệp lần thứ hai  

Phần 02 : Giảng sư Thượng Tọa Thích Quảng Tánh giải đáp Phật Pháp cho đạo tràng.

Chùa Phật Ân tổ chức khóa Tu Tịnh Nghiệp lần thứ hai 

Phần 01 : Phật tử vân tập . Giảng sư Thượng Tọa Thích Quảng Tánh ban đạo từ .

Đại Lễ Trai Đàn Chần Tế . Họ Đoàn năm 2010 . Phần : Cuối

Năm Canh Dần - Làng An Truyền xã Phú An - Phú Vang - Huế .

( tư liệu được viện chủ chùa Phật Ân cung cấp )

Đại Lễ Trai Đàn Chần Tế . Họ Đoàn năm 2010 . Phần : 07

Năm Canh Dần - Làng An Truyền xã Phú An - Phú Vang - Huế .

( tư liệu được viện chủ chùa Phật Ân cung cấp )

Đại Lễ Trai Đàn Chần Tế . Họ Đoàn năm 2010 . Phần : 06

Năm Canh Dần - Làng An Truyền xã Phú An - Phú Vang - Huế .

( tư liệu được viện chủ chùa Phật Ân cung cấp )

Kính gửi : Ban tổ chức lễ tang Hòa Thượng Thích Huệ Ấn
Thành phố Huế .

Đại Lễ Trai Đàn Chần Tế . Họ Đoàn năm 2010 . Phần : 05

Năm Canh Dần - Làng An Truyền xã Phú An - Phú Vang - Huế .

( tư liệu được viện chủ chùa Phật Ân cung cấp )

Đại Lễ Trai Đàn Chần Tế . Họ Đoàn năm 2010 . Phần : 04

Năm Canh Dần - Làng An Truyền xã Phú An - Phú Vang - Huế .

( tư liệu được viện chủ chùa Phật Ân cung cấp )

Đại Lễ Trai Đàn Chần Tế . Họ Đoàn năm 2010 . Phần : 03

Năm Canh Dần - Làng An Truyền xã Phú An - Phú Vang - Huế .

( tư liệu được viện chủ chùa Phật Ân cung cấp )

Đại Lễ Trai Đàn Chần Tế . Họ Đoàn năm 2010 . Phần : 02

Năm Canh Dần - Làng An Truyền xã Phú An - Phú Vang - Huế .

( tư liệu được viện chủ chùa Phật Ân cung cấp )

Đại Lễ Trai Đàn Chần Tế . Họ Đoàn năm 2010 . Phần : 01

Năm Canh Dần - Làng An Truyền xã Phú An - Phú Vang - Huế .

( tư liệu được viện chủ chùa Phật Ân cung cấp )

Thầy Minh Tâm giảng : Phật Pháp Bất Ly Thế Gian Giác . Phần : cuối

Tại tổ đình Thiên Quang - Diên Khánh - Khánh Hòa

( tư liệu cũ năm 2009 - Kỷ Sửu , mới sưu tầm ) .

Thầy Minh Tâm giảng : Phật Pháp Bất Ly Thế Gian Giác . Phần : 02

Tại tổ đình Thiên Quang - Diên Khánh - Khánh Hòa

( tư liệu cũ năm 2009 - Kỷ Sửu , mới sưu tầm ) .

Thầy Minh Tâm giảng : Phật Pháp Bất Ly Thế Gian Giác . Phần : 01

Tại tổ đình Thiên Quang - Diên Khánh - Khánh Hòa

( tư liệu cũ năm 2009 - Kỷ Sửu , mới sưu tầm ) .

Thầy Minh Tâm Thuyết Pháp Độ Linh cụ ông Phật tử Lê Dũng Đức .PD : Tuệ Minh

Một số hình ảnh Phật sự của thầy Minh Tâm năm 2019 

01 - Thầy Minh Tâm thuyết Linh trong tang lễ cụ bà Phật tử Lê Thị Tần . Pháp danh : Diệu Tấn . Ngãi Giao - BR VT

02 - Thầy Minh Tâm thuyết Linh trong tang lễ Phật tử Nguyễn Thị Long . Sài Gòn

03 - Thầy Minh Tâm chứng minh lễ cúng dường Trai Tăng nhân ngày Tam Tuần thân phụ của thầy Trung Thông tại chùa Phật Ân . Long Thành - Đồng Nai

04 - Thầy Minh Tâm thuyết giảng khóa Tu Tịnh Nghiệp Đạo Tràng tại chùa Long Phước Thọ . Long Thành - Đồng Nai .

Một số hình ảnh Phật sự của thầy Minh Tâm năm 2019 

01 - Thầy Minh Tâm Thuyết Linh trong tang lễ cụ ông thân sinh của thầy Trung Thông . Hà Úc - Phú Vang - Huế .

02 - Thầy Minh Tâm thăm khu nghĩa trang của bà con tại Hà Úc - Phú Vang - Huế .

03 - Thầy Minh Tâm thuyết giảng khóa tu niệm Phật tại chùa Long Phước Thọ . Long Thành - Đồng Nai .

04 Thầy Minh Tâm thuyết giảng trong lễ Đặt Đá xây chùa Phổ Quang . Cây Gáo - Trảng Bom - Đồng Nai .

05 - Thầy Minh Tâm chứng minh lễ bổ nhiệm Trụ Trì chùa Phổ Quang .

Một số hình ảnh Phật sự của thầy Minh Tâm năm 2019 

01 - Thầy Minh Tâm chứng minh lễ Giải Oan Bạt Độ nhân ngày Chung Thất Trai Tuần của Phật Tử Trung Lộc . Phú Túc - Định Quán - Đồng Nai .

02 - Thầy Minh Tâm chứng minh & Thuyết Linh trong tang lễ của Phật Tử tại Nam San - BR VT .

03 - Thầy Minh Tâm chứng minh & Thuyết Pháp Độ Linh tại lễ Giải Oan Bạt Độ tại BR VT .

04 - Thầy Minh Tâm chứng minh & Thuyết Pháp Độ Linh cho cụ bà Phật Tử . Bùi Thị Giỏ . Suối Cát - Cẩm Mỹ - Đồng Nai .

Chùa Phật Ân tổ chức lễ Vu lan 14 - 08 - 2019 . 14 - 07 - Kỷ Hợi

Phần cuối : Lễ Quy Y cho Phật Tử mới & Tặng quà cho người khuyết tật

Chùa Phật Ân tổ chức lễ Vu lan 14 - 08 - 2019 . 14 - 07 - Kỷ Hợi

Phần 03 : Lễ cúng dường Trai Tăng

Chùa Phật Ân tổ chức lễ Vu lan 14 - 08 - 2019 . 14 - 07 - Kỷ Hợi

Phần 02 : Hòa Thượng Minh Tâm cảm ơn Chư Tôn Đức ...

Chùa Phật Ân tổ chức lễ Vu lan 14 - 08 - 2019 . 14 - 07 - Kỷ Hợi

Phần 01 : Thỉnh Sư chứng minh - Lễ cài hoa hồng - HT Thích Kiến Tánh ban đạo từ

Chùa Phật Ân tổ chức phát học bổng cho các em có gia cảnh nghèo hiếu học

Nhân mùa Vu Lan Hiếu Hạnh 13 - 08 - 2019 . Phật lịch : 2563 .

Lễ cúng dường Trai Tăng nhân ngày Chung Thất Trai Tuần

Của Phật Tử : Trần Công Tàm . Pháp danh : Quảng Quý , thọ 105 tuổi .

Một số hình ảnh Phật sự của thầy Minh Tâm 2019
- Thầy MInh Tâm chứng minh tang lễ của Phật tử Trung Lộc . Định Quán - Đồng Nai

- Thầy MInh Tâm chứng minh lễ Quy Y cho Phật tử tại Thanh Hóa

- Thầy MInh Tâm thuyết Linh & Quy Linh cho Phật tử Đặng Thị Đảnh . PD : Diệu Lý

- Thầy MInh Tâm chứng minh & Chấp lệnh trong tang lễ Sư bà Chơn An . Suối Tre - ĐN

- Thầy MInh Tâm chứng minh khóa hội thảo Trần Nhân Tông GĐPT VN TTG - Sài Gòn

- Thầy MInh Tâm chứng minh lễ Chung Thất Phật tử Hà Văn Thắng - NGhệ An .

Một số hình ảnh Phật sự của thầy Minh Tâm 2019
- Thầy MInh Tâm chứng minh lễ Hằng Thuận tại tư gia của Phật tử Tâm Niệm

Thầy Minh Tâm chứng minh lễ Hằng Thuận tại tịnh xá Ngọc Hiệp ,Biên Hòa - Đồng Nai

Thầy MInh Tâm chứng minh & Giảng Bạt Độ tại chùa Viên Thông .Long Khánh - Đồng Nai

Thầy MInh Tâm chứng minh & Thuyết Linh trong tang lễ Huynh Trưởng cấp Tấn tại BR VT .

Một số hình ảnh Phật sự của thầy Minh Tâm 2019
- Thầy Minh Tâm chứng minh lễ húy nhật Hòa Thượng Thích Phước Long - Cẩm Mỹ - ĐN

- Thầy Minh Tâm chứng minh & Giảng Bạt Độ trong lễ Chung Thất Sư Bà Mạn Đà La

- Thầy Minh Tâm chứng minh & Giảng Bạt Độ tại Cẩm Mỹ - Đồng Nai .

Một số hình ảnh Phật sự của thầy Minh Tâm 2019
- Thầy Minh Tâm chứng minh lễ Hằng Thuận tại chùa Linh Sơn - Suối Tre - Đồng Nai . -

Thầy Minh Tâm chứng minh đàn Dược Sư Thất Châu tại chùa Viên Quang - Xuân Đông - Cẩm Mỹ - Đồng Nai .

- Thầy Minh Tâm chứng minh lễ An Vị Phật tại chùa Quang Linh tỉnh Phú Thọ .

Một số hình ảnh Phật sự của thầy Minh Tâm 2019
- Thầy Minh Tâm chứng minh & Giảng Bạt Độ tại chùa Liên Hoa - Phan Thiết
- Thầy Minh Tâm chứng minh & Giảng Bạt Độ tại công ty Mười Tuyền - Phan Thiết .

Một số hình ảnh Phật sự của thầy Minh Tâm 2019
- Thầy Minh Tâm chứng minh lễ tổng kết khóa tu Bát quan Trai tại chùa Phật Ân .
- Thầy Minh Tâm chứng minh lễ tổng kết của đạo tràng Thiện Huệ - Biên Hòa - Đồng Nai .
- Thầy Minh Tâm thăm tổ đình Linh Sơn Trường Thọ . Tà Cú - Bình Thuận .

Một số hình ảnh chư Tôn Đức chùa Phật Ân trong lễ An Cư Kiết Hạ PL : 2563 - 2019

Một số hình ảnh GĐPT Khánh Ân theo chân ôn viện chủ chùa Phật Ân

Đi tặng quà cho người khuyết tật và các cụ già neo đơn . Rằm tháng tư Kỷ Hợi

Đại lễ Phật Đản Sanh 13 - 04 - Kỷ Hợi . Phật Lịch : 2563 - Dương lịch : 2019

Lễ tưởng niệm Pháp Nạn năm 1963

Phần 02 : Lễ tưởng niệm

Lễ tưởng niệm Pháp Nạn năm 1963 

Phần : 01 - Bối cảnh lịch sử Phật giáo năm 1963 . Chính quyền triệt tiêu Phật Giáo .

DI HUẤN CỦA ĐỨC TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ (4/2019)

 

26 tết , ngày cuối năm 2019 tại chùa Phật Ân

01 - 07h30 sáng : Phát quà tết cho trẻ em mồ côi

02 - 09h00 sáng : Trao quà tết & sẻ chia cùng người khuyết tật

03 - 10h30 sáng : Tất niên & Tổng kết ngày cuối năm

04 - 14h00 : Thí thực vong linh

05 - 14h30 : Phát quà cho bà con nghèo tại chùa .

Một số hình ảnh Phật sự của thầy Minh Tâm . 2018

01 - Thầy Minh Tâm chứng minh lễ an vị Phật & Cầu an tân gia nhà bác sỹ Du

02 - Thầy Minh Tâm thuyết Pháp độ Linh cho Phật Tử Hòa tại ấp Miễu Phước Tân

03 - Thầy Minh Tâm chứng Minh lễ Hiệp Kỵ của GĐPT Đồng Nai tại chùa Long Thọ - Long Khánh

04 Thầy Minh Tâm chấp lệnh trong tang lễ của Hòa Thượng Nguyên Trực - BRVT

05 - Thầy Minh Tâm chứng minh Trai Đàn Bạt Độ của dòng họ Nguyễn Đình tại Ban Mê Thuộc

06 - Thầy Minh Tâm ban Pháp thoại tại Ma Đa Gui .

Lễ công nhận chính thức GĐPT Khánh Ân . 23 - 12 - 2018 ( 17 - 11 - Mậu Tuất )

Thầy Minh Tâm thăm Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại Thái Bình

Một số hình ảnh Phật sự của thầy Minh Tâm . 2018

01 - Thầy Minh Tâm chứng minh lễ hội 50 năm GĐPT Quảng Đức - Sài Gòn

02 - Thầy Minh Tâm chứng minh lễ khánh thành chùa Vạn Phước - BR Vũng Tàu .

03 - ( Pháp âm : 66 câu Phật học cho cuộc sống ) .

Một số hình ảnh Phật sự của thầy Minh Tâm . 2018

01 - Thầy Minh Tâm tham dự lễ Húy Kỵ Hòa Thượng viện chủ chùa Hải Quang - Sài Gòn

02 - Một số hình ảnh khóa tu Tịnh Nghiệp lần thứ nhất tại chùa Phật Ân

03 - Thầy Minh Tâm chứng minh lễ Vu Lan tại Thiền Nguyên Bảo Ấn Tự - Long Thành - Đồng Nai

04 -Thầy Minh Tâm chứng minh lễ Vu Lan tại chùa Hạnh Chiếu - Long Thành - Đồng Nai

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Một số thước phim cận cảnh khám và chữa bệnh của hai ngày 06/07 - 11 - 2018 tại chùa Phật Ân

Một số thước phim cận cảnh khám và chữa bệnh của ngày thứ hai 05 - 11 - 2018 tại chùa Phật Ân

Một số hình ảnh thầy Minh Tâm chứng minh & Thuyết linh trong tang lễ của Huynh Trưởng cấp Tín GĐPT Việt Nam Lâm Thị Vui . PD : Quảng Hiền .

Thầy Minh Tâm ban đạo từ tại Pháp Hội Thù Ân 2018
Được tổ chức tại chùa Pháp Vân - Tân Phú - Sài Gòn

Một số thước phim cận cảnh khám và chữa bệnh của hai ngày qua

01/02 - 11 - 2018 tại chùa Phật Ân

Theo yêu cầu của bệnh nhân , chùa Phật Ân sẽ kéo dài khám và chữa bệnh thêm 07 ngày ,

đến hết ngày : 10 - 11 - 2018 ( chủ nhật nghỉ khám và chữa bệnh ) .

Thông báo lần : 02

 

Một số hình ảnh khám và chữa bệnh miễn phí của ngày hôm nay 30 - 10 - 2018

Hôm qua thầy Nguyễn Văn Yêm khám và chữa được 78 bệnh nhân
( vì không có người phụ giúp nên chỉ được như thế , thầy làm không nghỉ trưa )

Một số hình ảnh thầy MInh Tâm tham dự lễ Pháp Hội Thù Ân 2018

Được tổ chức tại chùa Pháp Vân - Tân Phú - Sài Gòn . ( hình ảnh được các anh chị huynh trưởng trong GĐPT VN trên thế giới cung cấp )

Một số hình ảnh khám và chữa bệnh đông y miễn phí tại chùa Phật Ân sáng hôm nay 29 - 10 - 2018 .

Một số hình ảnh Phật sự của thầy Minh Tâm . 2018

01 - Thầy Minh Tâm thuyết linh trong Trai Đàn Bạt Độ nhân mùa Vu Lan tại chùa Vạn Phước - Vũng Tàu
02 - Thầy Minh Tâm thuyết linh trong Trai Đàn Bạt Độ tại tịnh xá Ngọc Hiệp - Biên Hòa
03 - Thầy Minh Tâm thuyết linh trong Trai Đàn Bạt Độ tại chùa Linh Long - Yên Bái .

( âm thanh : Lời dạy của người xưa )

Một số hình ảnh Phật sự của thầy Minh Tâm . 2018

01 - Thầy Minh Tâm tham dự Giới Đàn tại chùa Bửu Lâm . Long Đức - Long Thành 

02 - Thầy Minh Tâm chứng minh lễ Vu Lan tại chùa Trung Quang tỉnh Thái Bình .

( lồng âm thanh : 14 điều người xưa răn dạy, ngàn năm sau còn nguyên giá trị )

Một số hình ảnh Phật sự của thầy Minh Tâm . 2018

01 - Thầy Minh Tâm tham dự lễ Vu Lan tại Bửu Lâm Tự . Long Đức - Long Thành - Đồng Nai

02 - Thầy Minh Tâm chứng minh lễ Vu Lan báo hiếu tại ... Cam Ranh

03 - Lễ Mãn Hạ của Chư Tôn Đức chùa Phật Ân

04 - Thỉnh Tôn tượng nhị vị Bồ Tát Địa Tạng & Quán Âm về chùa Phật Ân .

( lồng âm thanh : Hãy tha thứ và đối xử tốt với chính mình )

Một số hình ảnh Phật sự của thầy Minh Tâm . 2018

01 - Thầy Minh Tâm thuyết linh trong tang lễ cụ ông Nguyễn Văn Thao . Đắc Lắc

02 - Thầy Minh Tâm chứng minh tang lễ của Sa Di Bồ Tát Giới : Trung Anh tại chùa Pháp Lạc . Trảng Bom - Đồng Nai .

( Lồng nhạc và Pháp âm : Tại sao ta phải ngồi thiền )

Một số hình ảnh Phật sự của thầy Minh Tâm . 2018

01 - Thầy Minh tâm chứng minh lễ hằng thuận tập thể cho 15 cặp vợ chồng tại chùa Quang Mỹ - Nhơn Trạch - Đồng Nai
02 - Thầy Minh Tâm chứng minh lễ rót đồng đúc tượng Bổn Sư tại chùa Kim Sơn - Long Thành - Đồng Nai
03 - Thầy Minh Tâm thuyết linh trong tang lễ của mẹ Sư Cô Như Thiện tại chùa Viên Quang - Đại Tòng Lâm
04 - Thầy Minh Tâm cùng quý Phật tử đi cúng dường Trường Hạ .

Thầy Minh Tâm giảng Pháp tại tu viện Quảng Đức . Australia

Tại Đạo Tràng Bát Quan Trai, Tu Viện Quảng Đức, Chiều hôm qua . Chủ Nhật 7-10-2018

Một số hình ảnh Phật sự của thầy Minh Tâm . 2018

01 - Thầy Minh Tâm giảng khóa An Cư Kiết Hạ tại chùa Long Phước Thọ
02 - Thầy Minh Tâm cùng Phật tử tặng quà cho cô nhi chùa Long Phước Điền 
03 - BHD GĐPT Trung Ương cúng dường Trường Hạ chùa Phật Ân
04 - Thầy Minh Tâm chứng minh trại Huyền Trang 7 của GĐPT Việt Nam .

Một số hình ảnh lễ Hằng Thuận của 
Nguyễn Trung Sơn . PD : Trung Kim & Nguyễn Thị Hoài Thu . PD : Tung Tịnh 
Được tổ chức tại chùa Phật Ân ngày 30 - 09 - 2018 ( 21 - 08 - Mậu Tuất )

Một số hình ảnh Phật sự của thầy Minh Tâm . 2018 

- Thầy Minh Tâm tham dự buổi họp của Hội Đồng Bản Thệ Tăng Già & Hội Đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam

- Thầy Minh Tâm chứng minh lễ Hiệp Kỵ của GĐPT Việt Nam

- Thầy Minh Tâm chứng minh lễ liên trại huấn luyện Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam tại ...

Một số hình ảnh Phật sự của thầy Minh Tâm . 2018 

- Thầy Minh Tâm chứng minh lễ khánh thành cầu Minh Tâm số 5
- Thầy Minh Tâm chứng minh lễ rót đồng đúc Đại Hồng Chung tại chùa Quang Lĩnh , tỉnh Phú Thọ
- Thầy Minh Tâm ban Pháp thoại tại chùa Linh Long tỉnh Yên Bái
- Thầy Minh Tâm ban Pháp thoại tại chùa Nghĩa Lĩnh - Phú Thọ
- Thầy Minh Tâm chứng minh lễ Trai Đàn tại xã Quảng Hiệp - Long Thành - Đồng Nai
- Thầy Minh Tâm chứng minh lễ Hằng Thuận tại chùa Phước Viên - Biên Hòa - Đồng Nai .

Một số hình ảnh thầy Minh Tâm

Chứng minh lễ khai mạc trại huấn luyện huynh trưởng cấp II Huyền Trang của GĐPT Việt Nam .

Lễ Hằng Thuận 

Nguyễn Hoàng Vũ . PD . Như Bảo Đặng Trần Cẩm Vân . PD . Hải Thanh Như .

Phần 02 :

Lời phát nguyện của đôi Tân Lang & Tân Nương - Hòa Thượng chứng minh ban đạo từ

Lễ Hằng Thuận :

Nguyễn Hoàng Vũ . PD . Như Bảo Đặng Trần Cẩm Vân . PD . Hải Thanh Như .

Phần 01 : Giới thiệu - Thỉnh sư chứng minh

Chùa Phật Ân tổ chức khóa tu tịnh nghiệp lần thứ nhất

Chứng minh : HT Thích Minh Chiếu Giáo thọ : HT Thích Kiến Tánh . HT Thích Minh Tâm , TT Thích Trung Đạo . TT Thích Nguyên Hiền Hướng dẫn , điều phối : TT Thích Trung Nghiêm .

Chùa Phật Ân tổ chức lễ Vu Lan . PL : 2562 - DL : 2018

Cúng dường Trai Tăng

Chùa Phật Ân tổ chức lễ Vu Lan . PL : 2562 - DL : 2018

Chùa Phật Ân trao học bổng cho học sinh nghèo nhân mùa Vu Lan hiếu hạnh .

Lễ báo ân cha mẹ nhân mùa Vu Lan báo hiếu của các em Oanh Vũ GĐPT Khánh Ân

Lễ Hằng Thuận Trung Vinh & Trung Các . Phần cuối : Hòa Thượng Bổn Sư ban đạo từ

Ngày 03 - 06 - Mậu Tuất ( 15 - 07 - 2018 ) Chùa Phật Ân tổ chức lễ Hằng Thuận cho hai Phật Tử Đăng Quang . PD : TRung Vinh & Hồ Tường . PD : Trung Các Dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Tâm .

Lễ Hằng Thuận Trung Vinh & Trung Các . Phần 02 : Thỉnh Sư chứng minh

Ngày 03 - 06 - Mậu Tuất ( 15 - 07 - 2018 ) Chùa Phật Ân tổ chức lễ Hằng Thuận cho hai Phật Tử Đăng Quang . PD : TRung Vinh & Hồ Tường . PD : Trung Các Dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Tâm .

Lễ Hằng Thuận Trung Vinh & Trung Các . Phần 01 : Giới thiệu

Ngày 03 - 06 - Mậu Tuất ( 15 - 07 - 2018 ) Chùa Phật Ân tổ chức lễ Hằng Thuận cho hai Phật Tử Đăng Quang . PD : TRung Vinh & Hồ Tường . PD : Trung Các Dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Tâm .

Trí chuyển mê khởi ngộ giả Chơn 

Ý chỉ ác tu thiện hành Thiện 

Tình ly khổ đắc lạc tín Mỹ