Thông báo

Đoàn Tộc Xem chi tiết>>

Loạn chày vôi – Đoàn Hữu Trưng và âm mưu lật đổ vua Tự Đức núp bóng hoạt động văn chương

Đoàn Hữu Trưng cùng 2 em ruột là Đoàn Tư Trực, Đoàn Hữu Ái và 2 người bạn là Trương Trọng Hòa, Phạm Lương móc nối một số quan viên hộ thành như Tôn Thất Cúc và ngầm vận động dân phu ở lăng Vạn Niên nổi dậy. Xem chi tiết>>

Đoàn Đình Duyệt ,. Tứ trụ triều đình .

Đoàn Đình Duyệt và vụ án 100 năm trước Xem chi tiết>>
Trang: 1   2   3   4   5