HT Minh Tâm Thuyết Linh cho Sa Di Bồ Tát Giới tại gia : Tâm Cơ

Đăng ngày: 07/07/2014 09:05
HT Minh Tâm Thuyết Linh cho Bồ tát Giới tại gia . Lê Văn Thuyền . PD : Tâm Cơ . tại thị trấn Bà Tô - Xuyên Mộc - BRVT

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào

Tin cùng loại cũ hơn