HT Minh Tâm Thuyết Pháp lễ Hiệp Kỵ Tộc Nguyễn Văn

Đăng ngày: 21/02/2014 08:35
HT Minh Tâm Thuyết Pháp trong buổi lễ Cầu Siêu , Hiệp Kỵ của Họ Tộc Nguyễn Quang tại Miền Nam .

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào

Tin cùng loại cũ hơn