Lễ Xuất Gia cho quý Chú

Đăng ngày: 22/12/2013 11:01
.

Lưu lại những hình ảnh ngày lễ Xuất Gia của quý Chú để nhớ và nhớ mãi của chùa Phật Ân . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào

Tin cùng loại cũ hơn