Trường Sa Ơi ! Đem tên gọi vào Hồn .

Đăng ngày: 22/12/2013 10:57
HT Viện Chủ chùa Phật Ân được Bộ Ngoại Giao , Bộ Tư Lệnh Hải Quân mời đi Hoàng Sa để ủy lạo các Chiến Sĩ đang canh giữ Biển Đảo cảu Tổ Quốc thân yêu và cầu Siêu Cho các Anh Hùng Chiến Sĩ đã Vị Quốc Vong Thân . Sau mười ngày đi thăm các đảo . Ngày đi , đêm về viết nhật ký ... Khi tàu vừa cập Cảng , HT đã cho in ngay cuốn sách :

 TRƯỜNG SA ƠI ! 

ĐEM TÊN GỌI VÀO HỒN . 

Mời quý vị cùng đọc nhé !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào

Tin cùng loại cũ hơn