TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ-Phổ nhạc_ Võ Tá Hân

Đăng ngày: 23/02/2014 11:07
.

Đóng góp: Top SG

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦN CHÚ

Nẳng mồ tam mãn đa
mẫu đà nẩm. Á bát ra để
hạ đa xá ta nẳng nẩm.
Ðát điệt tha.
Án, khê khê, khê hế,khê hế
hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra
bát ra nhập phạ ra
bát ra nhập phạ ra
để sắc sá
để sắc sá
sắc trí rị
sắc trí rị
ta phấn tra
ta phấn tra
phiến để ca thất rị duệ
ta phạ ha.

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào

Tin cùng loại cũ hơn