HT Minh Tâm Chứng Minh lễ tổng kết Đạo Tràng Hộ Niệm Thiện Huệ

Đăng ngày: 16/01/2014 14:14
HT Minh Tâm Chứng Minh lễ tổng kết Phật Sự Đạo tràng Hộ Niệm Thiện Huệ

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào

Tin cùng loại cũ hơn