Tư Liệu Qúy Hiếm Đại Hội Năm 1970

Đăng ngày: 09/06/2017 19:37
Gia Đình Phật Tử Khánh Trà - Hàm Tân - Bình Thuận

Tư liệu quý hiếm về Đại hội Huynh trưởng GĐPT VN lần thứ 7, tại Tổ Đình Long Khánh – Quy Nhơn (25-28/7/1970):
Gồm có 246 Đại biểu của 36 phái đoàn trên toàn quốc về tham dự.
Song hành đồng thời là Đại Hội Ban Bảo Trợ GĐPT VN.
Cư sĩ Minh Thụy – Thái Tường làm Trưởng Ban Bảo trợ TW GĐPT VN. Hình Ảnh Đại Hội Huynh Trưởng và Bảo Trợ GĐPT Toàn Quốc tại Quy Nhơn (Bình Định) PL-2514 (25 đến 28/7/ 1970).
 Song hành đồng thời là Đại Hội Ban Bảo Trợ GĐPT VN.
 Cư sĩ Minh Thụy – Thái Tường làm Trưởng Ban Bảo trợ TW GĐPT VN. Hình Ảnh Đại Hội Huynh Trưởng và Bảo Trợ GĐPT Toàn Quốc tại Quy Nhơn (Bình Định) PL-2514 (25 đến 28/7/ 1970). Song hành đồng thời là Đại Hội Ban Bảo Trợ GĐPT VN. Cư sĩ Minh Thụy – Thái Tường làm Trưởng Ban Bảo trợ TW GĐPT VN. Hình Ảnh Đại Hội Huynh Trưởng và Bảo Trợ GĐPT Toàn Quốc tại Quy Nhơn (Bình Định) PL-2514 (25 đến 28/7/ 1970).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào

Tin cùng loại cũ hơn